mysteryland vlag

Privacy policy

Inleiding
M2 Printing B.V. (hierna: ‘wij’ of ‘M2’) hecht waarde aan de privacy van alle gebruikers van www.m2printing.nl en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld.
In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.
 
Wij helpen je graag met vragen over privacy. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via info@m2printing.nl of 088 50 60 200.

Wie zijn wij?
Wij zijn M2 Printing B.V., partner in grootformaat printprojecten.
Mailen: info@m2printing.nl
Bellen: 088 50 60 200
Langskomen of schrijven:
De Vijfhoek 11
1601 ML Enkhuizen
Nederland
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
M2 Printing B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
 • Gegevens die door jou worden verstrekt
  Wij verzamelen bestelgegevens zoals jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens wanneer je een bestelling bij ons plaatst. Als het nodig is verzamelen wij de namen en adressen van degenen voor wie de bestelling is bestemd. Ook verzamelen wij de bestanden die door jou worden ge-upload en/of gebruikt op onze producten. Wij verzamelen ook jouw naam en e-mailadres als je die invult op de website door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Als je contact opneemt met onze klantenservice (online, per e-mail of telefoon) verzamelen we ook gegevens over je.
 • Gegevens die wij automatisch verzamelen
  Wij verzamelen ook gegevens op basis van jouw gebruik van onze diensten en op basis van jouw bezoek aan onze website(s). Wij verzamelen bijvoorbeeld de datum en tijd van jouw bezoek aan onze website(s), welke pagina's jij bezoekt en welke webbrowser je daarvoor gebruikt.
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@m2printing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Bewaartermijn
M2 Printing bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.
 • Bestelling
  Voor jouw bestelling gebruiken we jouw gegevens om de bestelling te verwerken, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. Dit doen we in samenwerking met online betaaldienstverleners en vervoerders. Daarnaast houden we je op de hoogte van de voortgang van de bestelling. Wij geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren.
  Voorbeelden hiervan zijn: een vervoerder zoals UPS of een koerier om je bestelling te kunnen afleveren; online betaaldienstverleners zoals iDEAL om betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden.
 • Klantenservice
  Om je te kunnen helpen kun je met ons bellen, mailen of chatten. Wij gebruiken jouw gegevens en maken en bewaren aantekening om je snel te kunnen helpen. Handig als je onze hulp nog een keer nodig hebt.
 • Account
  In je account op webportal.m2printing.nl slaan we onder andere je naam, aflever- en factuuradres en je e-mailadres op. Zo hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen, zodat je deze makkelijk kan terugvinden.
 • Nieuwsbrieven
  Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Je blijft dan op de hoogte van al ons nieuws, acties en diensten. Je  e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, klik dan op de afmeldlink die je onderaan in de e-mail kunt vinden.
 • Verbetering website(s) en service
  We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren. Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Verder volgen wij jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Fraude / wettelijk verplicht
  Om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan gebruiken wij klantgegevens. Als dat moet op grond van een wettelijke verplichting, geven wij klantgegevens aan de overheid of een opsporingsinstantie. M2 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!
Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@m2printing.nl of 088 02 23 200.
 
 • Inzage
  Natuurlijk kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Correctie
  Denk je dat dat wij verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Verwijderen
  Je kunt je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Hierdoor is het plaatsen van een bestelling niet meer mogelijk. Daarnaast kan het zijn dat we voor bijvoorbeeld administratie die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking
  Denk je dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar
  Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid
  Je kunt een verzoek doen je persoonsgegevens over te dragen.
 
Grondslag van de verwerkingen
Zoals hierboven staat, verwerken wij sommige gegevens voor:
 
 • het uitvoeren van een wettelijke plicht;
 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van M2: het verwerken, produceren en verzenden van jouw order(s).
 
Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je contact met ons opnemen.
 
Derde ontvangers
Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet verplicht is. Wij geven jouw informatie alleen ter beschikking aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn:
 • dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van jouw order
 • de bezorgdienst die je order aflevert
 • dat het websitegebruik analyseert
 • dat onze nieuwebrieven verzorgt.
Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Onze werknemers, verwerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 
 • Onze website(s) zijn uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.
 • Alle personen die namens M2 Printing van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij verwijderen persoonsgegevens als daar aanleiding toe is of een persoon ons daartoe opdracht geeft;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren periodiek onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
M2 Printing B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. M2 Printing B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
Links
Op de website van M2 Printing zijn een aantal verwijzingen naar andere websites te vinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van die partij lezen.

Laatst aangepast: 3 juli 2018
Naar boven
youtube