Next Maatschappij

Maatschappelijke projecten

Al jaren ondersteunt M2 Printing verschillende goede doelen met gratis printwerk, op lokaal en nationaal niveau. Voorbeelden zijn:

Personeel

M2 Printing zet in op een breed personeelsdiversiteit.  In het bedrijf is een goede balans tussen leeftijd, sekse en etniciteit, maar ook aan het aannemen van medewerkers met een arbeidsbeperking.

M2 Printing is al jaren een SBB (voorheen ECABO) erkend leerbedrijf. Wij begeleiden en leiden leerlingen van verschillende scholen op binnen ons bedrijf. Sinds een aantal jaren begeleiden wij ook leerlingen met een (arbeids)handicap. Hoewel dit van onze organisatie binnen de productie het nodige vraagt, zijn er een aantal leerlingen die met succes het leertraject hebben doorgelopen en nu werkzaam zijn binnen onze organisatie.
Naar boven
youtube